Bokblogg: Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, av Annsofie Engborg 

Pedagogisk och didaktisk litteratur som behandlar vuxenundervisning växer inte på träd som man brukar säga. Därför kändes den här boken verkligen intressant och angelägen för mig som jobbar som lärare på grundläggande komvux att sätta tänderna i.

Boken har ett förslag på detaljerat upplägg hur ett arbetslag eller ämneslag kan arbeta tillsammans utifrån boken, både genom läsningen och genom praktiska moment i klassrummet. Förslaget är uppbyggt på sju träffar. Syftet med boken är att lärare ska utveckla sin undervisning genom att tillsammans med kollegor utmana varandras tänkande genom lärande samtal och att arbeta på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Författaren Annsofie Engborg har bakgrund som lärare inom vuxenutbildningen och det märks tydligt när det gäller hänvisning till pedagogisk och didaktisk forskning och dess överföring till vardagen i klassrummet.

Fokus på vuxnas förutsättningar

Engborgs bok tar upp svårigheter som kan uppstå inom vuxenundervisningen när forskning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt stödmaterial från Skolverket är anpassat efter barns lärande. Vuxna elever har självklart fler och annorlunda erfarenheter med sig in i skolan än vad barn har och det är viktigt att vuxenelever undervisas med ”ett vuxet tilltal”. Dock kan vuxna elever vara studieovana på grund av det var länge sedan de gick i skolan, har en kort skolgång eller har ett annat modersmål än svenska till exempel, och då kan ämnestäta skoltexter vara en utmaning. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan då vara ett bra redskap som gynnar lärandet och undervisningen i klassrummet och denna bok tar upp exempel på språk och metoder som kan ses som mer anpassade för vuxna.

Läroplanen för vuxenutbildning är tydlig med att eleverna ska få det stöd de behöver för att utvecklas i sitt lärande och kunna verka och arbeta i samhället. Det finns en lång lista på vad just läraren ska göra för att dessa mål ska uppnås och vi är nog ganska många inom skolans värld som känner att vi inte alltid lyckas fullt ut med alla mål och med alla elever på grund av olika anledningar och förutsättningar. Författaren till den här boken anger språket och språkliga nycklar som avgörande för att eleverna ska klara sin utbildning och att det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet behövs inom alla skolämnen.

Du som är utbildad lärare, kanske speciellt i svenska som andraspråk, kommer att känna igen många namn från pedagogisk litteratur och forskning som till exempel Lev Vygotskij, Pauline Gibbons och John Hattie i din läsning. Även begrepp som cirkelmodell, stöttning och fyrfältare är troligen redan kända för dig.

Förslag på arbetsgång är den stora behållningen

Vad bidrar då boken Att undervisa vuxna- språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med när det gäller nyheter och insikter för vuxnas lärande? Jag skulle säga att det är bokens upplägg med förslag på en arbetsgång med sju olika träffar för ett arbetslag eller ämneslag att fördjupa sig i hur man kan undervisa vuxna som är den stora behållningen. Det är en konkret planering med olika kapitel och teman som spänner från forskning och hypoteser om vuxnas lärande och läromedel till en diskussion om återkoppling och bedömning. Varje kapitel innehåller reflektions- och diskussionsfrågor som tas med till träffarna med arbetslaget där det lästa diskuteras. Ett utmärkt sätt att arbeta med det kollegiala lärandet i praktiken helt enkelt.

/Eva Eriksson, gymnasielärare i svenska och engelska som nu jobbar på grundläggande komvux

Senast uppdaterad:

Publicerad: