Bokblogg: Att jämställa klassrum, av Sandra Brömster

Redan bokens titel får mig att börja fundera över jämställdhet i klassrummet och jag börjar direkt reflektera över bokens innehåll och vad jag kommer att möta. Jag rekommenderar boken till pedagoger, både på förskolan, grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och fritids att läsa, ta del av och reflektera och diskutera kring. Boken hade dessutom varit utmärkt att använda som bokcirkel under kommande läsår.

Titeln på boken tvingar oss läsare att stanna upp och tänka kring jämställdhetsarbetet som vi alla inom skolans värld ska arbeta med. Jag som specialpedagog kan uppleva att det är en diskussion som inte förs tillräckligt ofta och som det behöver bli en ändring på. Så för alla intresserade av hur det arbete skulle kunna läggas upp kan de börja med att läsa denna bok av Sandra Brömster.

Stöd i forskning

Innehållet presenterar teori med mycket stöd i forskning och som läsare får du en känsla att det är en uppsats man läser. Jag kan tycka att antigen gillar man det upplägget eller så gör man inte det. Boken innehåller 8 kapitel. Varje kapitel, utom det första, går igenom teorin, därefter praktik och så avslutas det alltid med reflektion och övning. Varje kapitel innehåller dessutom olika case att reflektera kring.

Boken är skriven av Sandra Brömster som är lärare, föreläsare och författare och jag upplever att det finns ett stort engagemang och kunskap kring arbetet med jämställdhet och normkritik, för det verkligen genomsyrar boken. Här kan man dessutom läsa om författarens egna erfarenheter och resan kring jämställdhetsarbetet. Det tycker jag ger bra balans i texten. Bokens syfte enligt författaren är:

Syftet är att alla – avsett kön – ska få tillgång till allt, både det som enligt rådande könsnormer ses som kvinnligt och det som ses som manligt, och att ingen ska bli begränsad på grund av sitt kön (s. 18).

Väldigt relevant bok

Jag tycker att denna bok är väldigt relevant och jag kommer i min roll som samordnade specialpedagog i kommunen lyfta vikten av att den blir synlig på våra skolor. Jag kommer också prata om den på våra specialpedagogiska nätverksträffar eftersom diskussionen kring jämställdhetsarbetet är oerhört viktig. Samtidigt behöver vi pedagoger arbeta med oss själva och våra föreställningar kring hur vi uttrycker oss. Författaren utgår mycket ifrån sig själv och den undervisning hon hade, att den till en början inte alls genomsyrades av jämställdhet eller jämlikhet, men att den gjorde det ju mer hon reflekterade över den. Så för att komma åt samma insikt måste nog varje lärare granska och ifrågasätta sin undervisning, speciellt med fokus på vilka som får synas där och hur de blir synliggjorda.

Vi har makten att befästa begränsande normer – eller att utmana dem. Vi har makt över vilken världsbild eleverna ges möjlighet att ta till sig. Vi har makt att inkludera eller exkludera elever i vår undervisning. Den makt vi har ger oss också ansvar (s. 15).

Denna bok kan så klart läsas från pärm till pärm, men det går likaväl att angripa ett kapitel i taget. Författarens förhoppning med boken är att lyfta elevernas behov och reflekterande samtal vilket jag tycker är uppnått. Så än en gång vill jag säga att jag verkligen rekommenderar boken till alla som vill fylla på med mer kunskap kring jämställdhetsuppdraget.

/Petra Lycke, specialpedagog inom samlad elevhälsa, Mullhyttans skola

Senast uppdaterad:

Publicerad: