Gå till innehåll

Vårterminen har precis börjat och jag tänkte passa på att dela med mig av några bilder på något som jag verkligen har sett framemot att kunna beställa till vår skola. Det har varit en förmån att kunna köpa in allt detta till våra klasser. Materialet kallar vi för ”Fokuslådor” och det består av saker som pedagogerna har efterfrågat. Eftersom vår satsning inom SFL möjliggjorde detta så valde vi att köpa in bland annat sittkuddar, hörselkåpor, bänkskärmar, klämmisar och timetimers.

Tillsammans med mina kollegor inom det specialpedagogiska teamet samlade vi in det inköpta materialet i plastlådor som vi sen delade ut till samtliga klasser. Det främsta syftet med inköpet var att materialet skulle vara ett stöd till att fler elever kan behålla koncentration längre stund i klassrummet. Dessutom var det av vikt att det fanns tillräckligt mycket material till varje klassrum, både till de elever som var i behov samt till de elever som önskade prova materialet.

Så här såg det ut när fokuslådorna var iordninggjorda och redo att delas ut.

Samtliga klasser fick ett antal sittkuddar, hörselkåpor, nopprullar (klämmisar) och timetimers.

Åk 1-3 fick dessutom bänkskärmar.

Utöver fokuslådornas innehåll så köptes det även in läslinjaler, penngrepp, noppbollar, tangram jr, kooshbollar, bitverktyg och timglas som vi inom specialpedagogiska teamet har till förfogande och som vi sn kan dela ut vid behov.

Nu har materialet precis kommit ut till samtliga klasser och under vårterminen kommer jag och min kollega utvärdera hur materialet har använts.

Hälsningar
Petra Lycke
@delaktighetochinkludering

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se