Gå till innehåll
  • Start
  • / Dokument i översiktsplanen och fördjupningar

Här finns dokument och fördjupningar som rör översiktsplanen.

Fördjupningar av översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett förtydligande av ett specifikt delområde i översiktsplanen och är mer detaljerad. Fördjupade översiktsplaner samråds med allmänheten och antas av Kommunfullmäktige.

I Örebro finns följande fördjupade översiktsplaner:

Antagen av kommunfullmäktige i Lekeberg 2012-06-13 och av kommunfullmäktige i Örebro 2012-09-26. Mindre revideringar i samband med den kommunomfattande översiktsplanens antagande 2018-04-25.

Uppföljning av översiktsplanen

Översiktsplanen pekar ut kommunens långsiktiga planeringsinriktning utifrån ett flertal strategier och ställningstaganden. För att veta att översiktsplanens strategier och ställningstaganden efterlevs följs översiktsplanen upp regelbundet. Uppföljningen sker utifrån ett antal olika indikatorer och kvalitativa bedömningar som gör det möjligt att mäta utvecklingen över tid.

Nedan kan du ta del av genomförda uppföljningar.

Översiktsplanering och övergripande planer och program

Läs mer om den översiktliga planeringen och relaterade dokument i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se