Gå till innehåll

Vårt framtida Örebro.

Här kan du läsa Örebro kommuns digitala översiktsplan ”Vårt framtida Örebro” och se kartor som tillhör översiktsplanen. Information på teckenspråk finns längre ner på sidan.

Här kan du se en film om Örebro kommuns översiktsplan. Du kan välja att se filmen med undertext.

Om översiktsplanen

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Digital översiktsplan

Örebro kommuns översiktsplan är digital och presenteras här på webben. Planen består av 18 textkapitel och en karta med 58 olika kartskikt. Om du klickar i kartan kan du läsa tillhörande texter. Till översiktsplanen hör också fem fördjupningar för olika områden. Du kan se en film om hur du använder översiktsplanen via länken längre ner på sidan.

Under 2015-2018 pågick arbetet med att revidera den gamla översiktsplanen för att ta fram en ny. Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2018.

Vid två remisstillfällen erbjöds allmänheten, myndigheter, fastighetsägare, grannkommunen m.fl. möjlighet att ta del av och framföra synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen. Det första tillfället var under samrådet som pågick mellan 1 februari–30 april 2017, och det andra tillfället var under perioden 13 november 2017 till 19 januari 2018 när det uppdaterade förslaget till ny översiktsplan ställdes ut digitalt.

Det var många som hörde av sig och vi fick totalt in ca 780 synpunkter under de båda remisstillfällena. Vissa synpunkter fick genomslag i planen, andra inte. Synpunkterna från samrådet och utställningen finns sammanställda i samrådsredogörelsen respektive utställningsutlåtandet.

Läs samrådsredogörelsen. Pdf, 684 kB.

Läs utställningsutlåtandet. Pdf, 1.9 MB.

Vårt framtida Örebro, Örebro kommuns översiktsplan

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se