Gå till innehåll

Arkitektur och byggande i Örebro kommun

Strategin ”Arkitektur och byggande i Örebro kommun” är en konkretisering av kommunens översiktsplan med arkitektur och byggande i fokus. Den beskriver en önskad utveckling både i staden och på landsbygden. Strategin antogs av Programnämnd samhällsbyggnad den 31 maj 2018.

”Arkitektur och byggande i Örebro kommun” är ett styrdokument och ett stöd i planeringen för byggandet både i staden och på landsbygden. Strategin är också ett underlag i diskussioner om det framtida byggandet och arkitekturens betydelse i Örebro kommun. Det omfattar byggnader, publika platser och naturområden. Strategin utgör, tillsammans med Örebro kommuns grönstrategi och trafikprogram, en konkretisering av översiktsplanen.

Ersätter ”Handlingsplan för stadens byggande”

Örebro är en av Sveriges snabbast växande kommuner och har också byggt mest per capita de senaste åren. Därför behövs en tydlighet i kommunens syn på byggandet. Strategin kommer få betydelse för både större byggprojekt och privatpersoner som bygger. Den ska fungera som ett stöd för byggandet och ger en tydligare bild av hur kommunen ser på arkitektur och byggande.

”Arkitektur och byggande i Örebro kommun” ersätter det tidigare styrdokumentet ”Handlingsplan för stadens byggande” som enbart omfattade utvecklingen i tätorten Örebro, och främst fokuserade på byggnaderna.

tecknad bild med hus, träd, väg och människor

Illustration: Mandsworks

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se