Gå till innehåll

Skicka vidare! - Lotta Sörman

I vår intervjuserie Skicka vidare! är det idag dags för Lotta Sörman, pedagog på Nora Naturskola och Wallerska skolan, att svara på tre frågor från en kollega.

Lotta Sörman

Hej! Lotta Sörman - vem är du?

Jag utbildade mig sent i livet och blev klar lärare vid 50 års ålder, behörig i Slöjd (textil) och bild. Innan jag blev lärare arbetade jag bland annat med avfallsfrågor på Tekniska förvaltningen. Jag är trädgårdsutbildad i min ungdom och har drivit handelsträdgård. Efter några år som lärare kompletterade jag min legitimation med NO- ämnena åk 1-6 eftersom jag ville undervisa färre elever och brinner för miljö, natur, hälsa och hållbarhetsfrågor. Jag har även läst utomhuspedagogik. På min fritid ägnar jag mig åt olika typer av friluftsliv t ex skidåkning, paddling, vandring och MTB- cykling. Jag har alltid varit fysisk aktiv och blir seg och trött i huvudet om jag är stilla för länge.

Sedan i höstas arbetar jag 30 % som Pedagog på Nora Naturskola vid sidan av mitt Textillärarjobb på Wallerska skolan.

Helena Andersson, Hovstaskolan, skickade med tre frågor till Lotta:

Du som brinner för utomhuspedagogik, vilka är de största vinsterna med det?

Eleverna får uppleva saker i sin autentiska miljö: ska vi läsa om olika konstruktioner kan vi gå ut och titta på olika brokonstruktioner eller typer av byggnader. Eleverna får röra sig naturligt och inte bara sitta stilla vilket forskning visar underlättar lärandet. Det har även visats sig att konflikter mellan elever minskar och invanda roller luckras upp, även i klassrummet, vid utomhuspedagogisk undervisning. Elever och lärare blir oftast lugnare och stressnivåerna minskar när vi rör oss i naturen även om det kan behövas en inkörningsperiod. Om eleverna lär sig mer om naturen och vänjer sig vid att vistas där blir sannolikheten att de vill värna den, större. Mer utomhusvistelse stärker immunförsvaret. Eftersom verkligheten inte är uppdelad i olika ämnen är det enkelt att jobba ämnesövergripande utomhus.

Kan du ge tips för någon som känner sig osäker att vara ute med sin elevgrupp?

Gå ut korta stunder i början och gör enkla saker t ex leta olika frön som ni kan så och se vad det blir. Träna matematik; dubbelt, hälften, geometriska figurer av naturmaterial, gör staplar och diagram av elevernas fynd av olika löv, frön eller kottar. Uppskatta avstånd, höjd mm. I svenska kan en träna på olika ordklasser och leta substantiv och olika adjektiv t ex. Träna på kartkunskap i olika appar, t ex "Lokalsinne" eller "Backwater maps". Vill ni ha fler tips rekommenderar jag er att köpa några böcker ur serien "Att lära in ute".

Berätta om någon lyckad naturupplevelse du haft med en elevgrupp.

Jag har så många trevliga upplevelser med elever i naturen och jag vet inte riktigt vad jag ska välja men något som sitter kvar i minnet var när jag och en kollega planerade en vandring mellan Mogetorp och Klockhammar. Kollegan blev sjuk under en ganska lång period men jag och vikarien bestämde ändå att genomföra vandringen. Jag hade själv inte någon direkt relation med eleverna men ändå blev det så lyckat! De gick utan knog och ville upptäcka korvsjön på riktigt: gå balansgång, hoppa på stenar och känna på vattnet. Vi tittade på kolbottnar, kolarkojor och spår efter istiden. Självklart navigerade vi efter karta.

När vi gått ca 12 km och många var trötta kom vi till Trolldalen där det finns stenblock, vattenfall, halvt förmultnade träd och ett fint ljus blev eleverna uppspelta, tyckte det var vackert och ville posera inför mobilkameran. Jag kände mig helt lycklig efter denna vandring och troligtvis flera av eleverna också. Att promenera i naturen är den motion vuxna ägnar sig mest åt och kanske har jag gett några elever den goda vanan att ta till när de behöver koppla av, uppleva något vackert, nyfikenhet på naturen eller bara röra på sig.

Skicka vidare

Jag vill skicka 3 frågor vidare till Åsa Edlund förstelärare i slöjd på Glanshammars skola.

  • Du är kvinna och undervisar i ett traditionellt manligt ämne; trä- och metallslöjd. På vilket sätt tror du att det påverkar din undervisning och elevernas syn på ämnet?
  • Du brukar vilja arbeta ämnesövergripande. Har du något lyckat exempel på ämnesövergripande arbete som du vill dela med dig av?
  • Du är nu förstelärare i slöjd. Vad är det du vill dela med dig av till dina slöjdkollegor (och kanske till andra kollegor också)?

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se