Tryggare och säkrare lärare genom virtuell praktik

Ett viktigt inslag på lärarutbildningen på Linköpings universitet är virtuell praktik för lärarstudenterna. Ett sätt att träna och bli tryggare i olika situationer som kan uppstå i det kommande yrket. Kanske kommer virtuell praktik bli en naturlig del i framtidens lärarutbildningar och en viktig del i kompetensutveckling för lärare?

Bild från det virtuella klassrummet. Programmet som används heter TeachLivE är och beskrivs som "semivirtuell simulering med en människa i systemet".

Tänk dig ett virtuellt klassrum där du som lärare kan simulera olika situationer som kan uppstå i ett klassrum för att träna på att leda undervisning. Det kan handla om både värderundsfrågor och mer ämnesspecifika frågor. Chansen finns också att pausa simuleringen för att få stöd och fråga kollegor om hur du ska gå vidare. De virtuella eleverna kan prata, räcka upp handen, gestikulera, somna, verka ointresserade, ja de kan göra i stort sett allt utom att gå runt i klassrummet. Du kan också ställa in simuleringen så du får prova olika miljöer i förskolan eller skolan.

Visst låter det som en bra idé för att stärka ditt ledarskap/lärarskap?

Det tyckte i alla fall forskare vid Linköpings universitet, som sedan något år tillbaka jobbar med detta inom lärarutbildningen.

Marcus Samuelsson. Foto: Lennart Lundwall

- Det är skillnad teori och verklighet, många lärarstudenter känner sig inte tillräckligt redo för att leda undervisning och en av fem lämnar för att man bland annat inte känner sig förberedd på yrket. Simuleringsträning är ett sätt att överbrygga detta steg, berättar Marcus Samuelsson vid Linköpings universitet.

Studenterna blir mer trygga och säkra i olika situationer som kan uppstå i de olika miljöerna på en förskola eller skola. De får kontinuerlig feedback och coachning där didaktiken och ledarskapet bedöms och diskuteras.

"Avatarskådis" och simuleringsexpert

Bakom simuleringarna finns en simuleringsexpert eller "avatarskådis" som hon också kallar sig. Anja Thorsten växlar mellan de olika rollerna i simuleringen och varje elev ställer läraren/studenten inför olika utmaningar.

- Det var verkligen svårt i början men nu är jag trygg i de olika rollerna, berättar Anja.

En vanlig simulering kan handla om konflikthantering och studenten ställs inför kniviga situationer för att träna på sitt ledarskap och bemötande i klassrummet. En annan vanlig simulering kan vara mer ämnesspecifik och till exempel riktas mot matematik.

- Vi har simuleringar från åk 3 upp till åk 2 på gymnasiet. Vi har också precis startat upp med en ny mot förskolan, berättar Anja.

- Dessa simuleringar ger så mycket inför det verkliga mötet eftersom den ligger så nära verkligheten. Studenterna som kommer ut känner sig säkrare och tryggare i de olika miljöerna och i mötet med eleverna, avslutar hon.

Kommer verktyget bli tillgängligt för lärarstudenter i Örebro?

- Marcus och Anja kommer hit till universitetet i april för ett studiebesök i Learning Lab/VR-center och Örebro Campus Lab/Akademiska hus och förhoppningsvis kanske vi kan hitta framtida samarbetsytor framöver, berättar Anna-Eva Olsson, projektsamordnare nya lärmiljöer vid Örebro universitet.

Återstår att se om de virtuella verktygen även blir en viktig del i kompetensutvecklingen för pedagoger ute i förskola/skola. Vi följer i alla fall med spänning utvecklingen och tror den virtuella verkligheten snart tar plats, frågan är bara när?

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: