Månadens forskare: Ásgeir Tryggvason

Varje månad kommer vi presentera en aktuell forskare inom det pedagogiska området. Först ut är Ásgeir "Agge" Tryggvason, lektor i pedagogik vid Örebro universitet.

Ásgeir Tryggvason

Brännande aktuella och inte så sällan existentiella frågor, kring hållbar utveckling och hur skolan ska hantera dessa svåra frågor, är navet i Ásgeir Tryggvason forskning. Hur ska skolan och pedagogerna rent didaktiskt lösa mötet mellan de stora existentiella frågorna (till exempel hållbar utveckling och klimatfrågor) och de mer instrumentella frågorna (till exempel dokumentation och betygssättning)?

– Det handlar ju om stora samhällsfrågor som ofta väcker känslor och är avgörande för vår framtid. Skolan har ett stort ansvar att hantera dessa frågor. Läraren är unik i sin roll och kan didaktiskt styra samtalen och uppgifterna så att eleven får med sig kunskap som är rätt underbyggd. Samtidigt måste läraren hantera mötet mellan dessa stora frågor och skolans mer instrumentella del. Detta tycker jag är jätteintressant att titta vidare på, säger Ásgeir.

Undervisningen ger energi

Han beskriver sig själv som örebroare med isländsk bakgrund. I tio har han undervisat på lärarutbildningen och disputerade från forskarskolan i didaktik 2018. Idag blandas forskningen med fortsatt undervisning och mötet med lärarstudenterna menar han är roligt och ger mycket energi. Forskningsarbetet är varierande:

– Det handlar om att analysera empiri, skriva men även ha kontakt med ett stort internationellt nätverk. Det gör att det är ett väldigt varierande arbete både på mer lokal och på globala nivå.

Ásgeir tillhör forskargruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro). Arbetar med empiriska och teoretiska studier av miljö- och hållbarhetsutbildning, med specifikt fokus på de etiska och politiska aspekterna. De senaste forskningsprojekten har handlat om undervisning om global jämlikhet och rättvisa samt hur lärare didaktiskt kan möta politiska känslor i undervisning om hållbar utveckling.

"Mycket känslor kring frågor om klimat och hållbarhet"

– I undervisningen behöver en lärare ta upp olika aspekter i sin undervisning om hållbar utveckling. Det beskriver också mina kollegor Johan Öhman och Louise Sund i sin senaste artikel som bland annat bygger på resultaten från vårt senaste forskningsprojekt. Resultaten visar på att det är i samspelet mellan den intellektuella, den praktiska och den emotionella aspekten som ett hållbart engagemang kan utvecklas hos eleverna.

I en publicerad antologi finns ett kapitel som han skrivit tillsammans med Johan Öhman som handlar om olika slags politiska diskussioner i klassrum när frågor om hållbar utveckling diskuteras.

– Frågorna kring klimat och hållbarhetsfrågor är ofta laddade och ger upphov till känslor. I undervisningen handlar det om att möta känslor didaktiskt, snarare än terapeutiskt, att känslor hänger samman med hur undervisningsinnehållet hanteras, fortsätter Ásgeir.

En annan hjärtefråga handlar om didaktisk teori och att pedagogerna får utrymme i sina tjänster för att utveckla detta.

– Det krävs tid för att göra didaktiska val, avslutar Ásgeir Tryggvason.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: