Gå till innehåll
 • Start
 • / Centralt skolstöd

Centralt skolstöd

Centralt skolstöd är en avdelning som består av olika verksamheter som alla syftar till att stötta och utveckla förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan oavsett huvudman i Örebro kommun. Här kan du läsa mer om alla verksamheter som ingår i Centralt skolstöd.

Aktuellt

Från och med den 1/1 2023 finns inte längre Centralt skolstöd som organisation. Verksamheterna kommer istället att spridas till tre olika förvaltningar: Förskole- och grundskoleförvaltningen (Lotsen, Pedagog Örebro, Familjecentralerna, Perrongen, Sjukhusskolan, Bryggan, Samba), Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (Ingången, NP-resurs och samverkan och Kultur- och fritidsförvaltningen (KomTek, Örebro Naturskola).

Denna sida kommer byggas om men under tiden kan du läsa om alla verksamheter här nedan.

Centralt skolstöd erbjuder:

 • stöd till förskolor och skolor inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet – Lotsen
 • mottagningsenhet för nyanlända elever 6-18 år i Örebro kommun – Perrongen
 • inkluderingsstöd till nyanlända elever som har svårt att komma in i skolsystemet (i samverkan med Arbetsförmedlingen) – Ingången
 • resurs till förskolor och skolor i arbetet med miljö-, natur- och utomhuspedagogik – Örebro naturskola
 • teknikskola för barn och unga samt fortbildning för pedagoger – KomTek
 • pedagogiskt stöd för föräldrar och barn på Familjecentraler med öppen förskola
 • skola för alla barn och ungdomar 6-19 år som blir inlagda på sjukhus eller är dagpatienter – Sjukhusskolan
 • stöd till ungdomar 15-24 år med neuropsykiatrisk problematik – NP resurs och samverkan
 • samverkansledning för barns och ungas bästa – Centrum för samverkan - SAMBA
 • undervisning till unga föräldrar – Unga mammor och pappor (UMP)
 • skolundervisning och familjebehandling för elever med problematisk skolfrånvaro – Bryggan
 • undervisning på kommunalt HVB-hem för ungdomar 15-19 år – OT-gruppen


Centralt skolstöd driver också webbplatsen Pedagog Örebro, som syftar till att stödja pedagogers och skolledares professionella utveckling och lärande.

Postadress

Box 313 65
701 35 Örebro

Besöksadresser

Järntorgsgatan 1 (vån 6) Lotsen och Pedagog Örebro
Ringgatan 32 (bottenvåning) Administration och ledning, NP resurs och samverkan, Ingången
Tullängsgatan 4, KomTek
Oljevägen 15, Örebro naturskola
Fabriksgatan 19B, Perrongen
Vasatorget 4, Bryggan
Olaigatan 31, Centrum för samverkan, SAMBA
USÖ, Sjukhusskolan

Kontaktuppgifter

Avdelningschef

Anne Jeanson
019-212288
anne.jeanson@orebro.se

Familjecentralernas öppna förskola

Marika Örtqvist
019-21 30 32
marika.ortqvist@orebro.se

Ingången

Berit Olsson
019-216568
berit.olsson@orebro.se

KomTek

Niklas Jarl
019-216850
niklas.jarl@orebro.se

Lotsen

Berit Olsson
019-216568
berit.olsson@orebro.se

Örebro naturskola

Niklas Jarl
019-216850
niklas.jarl@orebro.se

NP resurs och samverkan

Elisabet Fälling
019-215777
npresursochsamverkan@orebro.se

Pedagog Örebro

Mikael Kindgren
019-211806
pedagogorebro@orebro.se

Perrongen

Marika Örtqvist
019-21 30 32
marika.ortqvist@orebro.se

Centrum för samverkan, SAMBA

Ingela Pihlström
019-211261
ingela.pihlstrom@orebro.se

Sjukhusskolan

Thomas Huss
019-6025736
thomas.huss@orebro.se

USÖ

Bryggan

Bryggan vänder sig till elever med problematisk skolfrånvaro och omfattande behov av särskilt stöd och extraordinära insatser.

Senast uppdaterad:  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se