Bokblogg: Elevdelaktighet i skolan med visuellt stöd som verktyg, av Jenny Karlsson och Anna Morell

Boken Elevdelaktighet i skolan med visuellt stöd som verktyg är skriven av två specialpedagoger, Jenny Karlsson och Anna Morell. Ämnet som tas upp i boken, visuellt stöd, är något som jag skulle säga angår alla pedagoger i skolans värld, oavsett stadium. Den passar även bra att läsa om man jobbar på fritidshem eller i elevhälsan.

Lika delar teori och praktik

Boken är uppdelad i två delar, del 1, “Visuellt stöd i teorin”, och del 2, “Visuellt stöd i praktiken”. I den första delen får läsaren en gedigen teoretisk grund till varför visuellt stöd är så viktigt och nödvändigt i skolan idag – för alla elever! Alla elever har rätt att vara delaktiga i skolans värld, och i boken förklaras tydligt hur vi vuxna kan gå tillväga för att öka elevernas delaktighet. Ett citat jag vill lyfta från bokens första del är beskrivningen av visuellt stöd:

Visuellt stöd är inte bara bilder, det kan till exempel vara:

• Konkreta saker, föremål
• Bilder (fotograferade, ritade, färdiga bildprogram)
• Skrivet (stödstrukturer, checklistor, “att göra-listor”, arbetsordning med
mera)
• Filmer
• Rollspel, modellering
• Mallar, modeller
• Tabeller, staplar och diagram
• QR-koder
• Skalor
• Tecken som stöd (visuellt i stunden som förstärker ordet)
• Ritprat, sociala berättelser och seriesamtal
• Orienteringstavlor, namnskyltar, bilder på personal
• Skyltar på skåp och dörrar (sid. 11)

I bokens andra del beskrivs arbetet med visuellt stöd och elevdelaktighet mer konkret. Hur gör man praktiskt? Här vill jag lyfta fram något jag kommer ta med mig framåt ännu mer i mitt arbete som pedagog – att det finns så många olika områden inom ramen för en skoldag där visuellt stöd kan användas:

Struktur, scheman och aktiviteter/Undervisning/Social kommunikation/Stöd i samtal/Mående/Progression och mål/Styrdokument, åtgärdsprogram och planer/Kursplaner, centralt innehåll, betyg/Socialt nätverk/Val och konsekvenser/Förstå sin diagnos/?

(En översikt över de olika delarna vi i den här boken tar upp som möjliga att visualisera och tydliggöra kring. Frågetecknet finns där för att ödmjukt påminna om att det finns ännu fler områden att förtydliga kring.) (sid. 67)

Många praktiska tips

Att eleverna vi möter känner sig delaktiga är av största vikt för deras kunskapsutveckling, på alla plan. Använder vi visuellt stöd på rätt sätt kan vi vara säkra på att vi fångar upp ännu fler elever i skolan, inte bara i undervisningssituationen utan även i sociala sammanhang. Det tycker jag boken visar på ett tydligt och konkret sätt. Läsaren får många praktiska tips och länkar för vidare läsning, såväl som frågor att fundera vidare kring, enskilt eller tillsammans med kollegor.

Jag rekommenderar boken varmt!

/Sofia Wahlstedt, sva-pedagog på Rostaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: