Gå till innehåll

Gryts verksamhetsområde i Norra Bro ligger söder om staden längs Gällerstavägen som i sin tur ansluter söderut till väg 51 efter 3,5 km. Avståndet till södra kanten av Örebro är ungefär lika långt.

Det här läget passar dig som driver företag och behöver både verkstad, kontor och plats för ert lager och era fordon. Detaljplanen medger industri så här finns det inga bostäder i närheten som kräver särskilt miljömässigt hänsynstagande. I det här läget kan vi också erbjuda prisvärda tomter.

Kvadratmeterytorna avser hela fastigheten som kan förändras beroende på företagets behov. Byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten.

Fakta

  • Planändamål Industri som möjliggör blandad verksamhetsutövning.
  • Tomtstorlek, 3 000–30 000 kvm.
  • Högsta byggnadshöjd 12 meter.
  • Pris, 300 kr/kvm.
  • Pågående markanvisning.

För mer information kontakta

Jonas Håmark, jonas.hamark@orebro.se, 019-21 16 08.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se