Gå till innehåll

Fler vill leva och bo i Örebro. Som en del i att trygga den växande stadens framtida vattenförsörjning bygger Örebro kommun nu en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen.

Örebros nya vattenreservoar Lyra. Juni 2023

Örebro växer snabbt och står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna, det ställer krav på stadens försörjningssystem. Örebro kommun bygger därför en ny vattenreservoar, i Adolfsberg i södra Örebro, som planeras tas i full drift under 2024.

Aktuellt i projektet

Mars 2024: Arbetet med att avhjälpa de fel som kvarstår efter entreprenaden drar nu igång. Arbetet består främst i att avlägsna felaktiga material och betonglager samt att åtgärda områden med armeringsjärn med låg täckning av betong.

December 2022: Entreprenaden avslutades och Örebro kommun tog över ansvaret för Lyra.

Örebro kommun och entreprenören är inte överens om byggnaden är byggd helt enligt de avtal som gjorts. Entreprenören NCC har lämnat in en stämningsansökan till Örebro tingsrätt, och nu pågår en rättsprocess mellan NCC och Örebro kommun. I dagsläget är det svårt att säga hur rättsprocessen påverkar tidsplanen.

Förstora bilden

Karta som visar placeringen av den nya vattenreservoaren. Klicka på bilden för att förstora den.

Ny vattenreservoar ökar kapaciteten

Den nya vattenreservoaren Lyra är placerad på marken. Den rymmer 15 000 kubikmeter vatten, och är 35 meter hög på högsta punkten.

Höjer säkerheten

SSäkerheten är en viktig aspekt när kommunen nu bygger en ny vattenreservoar.

Lyra byggs enligt den senaste tekniken och med höga säkerhetskrav. Lyra är ett skyddsobjekt enligt Skyddslagen och inte öppen för allmänheten. Lyra omgärdas av staket med kameraövervakning och dess inre reservoar skyddas av ett beständigt skal bestående av 900 ton cortenstål.

Byggs på en höjd nära framtida utbyggnadsområden

Lyra står placerad på en höjd i Adolfsberg i Södra Örebro, vid korsningen Glomman/Södra vägen, på området mellan vägarna. Nära framtida utbyggnadsområden.

Lyras placering är vald med omsorg, så att vattenytan i den nya reservoaren ligger på samma nivå som vattenytan i vattentornet Svampen. Det gör att trycket i stadens vattennät blir oförändrat och ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar.

Så fungerar en vattenreservoar

En vattenreservoars viktigaste uppgift är att fungera som en tryckutjämnare, så att trycket i ledningarna varken blir för högt eller för lågt. Nattetid, när det är färre som använder vatten, fylls reservoaren med vatten. Dagtid ökar vattenförbrukningen och då fungerar den som en buffert och vattnet som lagrats under natten släpps ut i ledningarna.

Lyra kommer alltså att fungera som ett sorts vattenlager, en vattenreservoar. Om det skulle börja brinna, bli stopp eller en läcka i vattenledningarna då är det bra att vi har mycket vatten samlat i Lyra. Lyras viktigaste uppgift är ändå att se till att vattnet rinner ut till alla hus i Örebro. I och med att Lyra ligger på en höjd så bildas ett vattentryck. Vattentrycket gör att vattnet får sådan fart när det rinner ner från Lyra, att det orkar "rinna uppåt" i husen.

37 miljoner liter dricksvatten varje dag

Det råvatten som efter behandling blir Örebros dricksvatten hämtas från Svartån. Varje dag distribueras nästan 37 miljoner liter vatten ut från Vattenverket till drygt 140 000 invånare i Örebro och Lekeberg. I Örebro finns 194 mil kommunala vatten- och avloppsledningar för att transportera dricksvattnet ut till kommuninvånarna och sedan se till att vattnet efter användning når Avloppsreningsverket för att renas.

Vi är stolta över att varje dag, dygnet runt, året om kunna leverera rent och gott dricksvatten direkt i kranen till örebroarna!

Bildspel från bygget av Lyra

Fakta om Lyra

  • Den nya vattenreservoaren Lyra är placerad i Adolfsberg, på en höjd vid korsningen Glomman/Södra vägen.
  • Lyra rymmer 15 000 kubikmeter vatten, och är cirka 35 meter hög på högsta punkten.
  • Placeringen på höjden i Adolfsberg medför att vattnet får ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar.
  • Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.
  • Projektet startade i mars 2020. Lyra beräknas tas i full drift under 2024.

Lyras utseende är resultatet av en arkitekttävling

Lyra är placerad i en växande del av staden och kommer att synas på långt håll, det innebär också att den ska vara intressant att se på.

Målet är att Lyra både ska säkra vattenförsörjningen och ge Örebro ett arkitektoniskt intressant landmärke som kan påminna oss om hur viktigt vårt dricksvatten är. En byggnad att vara stolt över.

Utformningen togs fram i en arkitekttävling under 2016. Där valdes till slut förslaget från Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur ut bland många andra förslag, som då också visades upp i en utställning för örebroarna. Läs mer om arkitekttävlingen här nedan.

Under 2016 genomfördes en internationell arkitekttävling för Örebros nya vattenreservoar, hela 60 förslag från sju länder lämnades in.

Vinnare och Svampens arvtagare är: ”Lyra” skulptur i skogsmark av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Juryn har enhälligt utsett förslaget ”LYRA” till vinnare av tävlingen ”Svampens arvtagare – ny högreservoar i Örebro” och rekommenderar förslaget till fortsatt utveckling och utförande. En prissumma om 300 000 kronor utges i första pris.

Här kan du se det vinnande förslaget ”Lyra”. Pdf, 8.9 MB.

Ur juryns motivering:

”Lyra” är ett kraftfullt förslag som med sin skulpturala enkelhet griper tag i betraktaren och skapar en unik upphöjd plats med en helt egen identitet. Ett stabilt fundament i betong lyfter en lättare form mot himlen samtidigt som den inre reservoaren skyddas av ett beständigt skal av cortenstål.

”Lyra” känns som helhet vänligt i sin framtoning, trots sitt hårda skal och har förutsättningar att fungera i samklang med sin omgivning, både gentemot närområdet och som ett tydligt landmärke på håll för Örebros södra delar.

Förslaget uttrycker en byggnad som kan närvara i Örebroarnas vardag, där
vattenreservoaren skapar en samlande mötesplats. ”Lyra” är både den originella
och värdiga arvtagare till Svampen som Örebro efterfrågat och ett nyskapande tillägg i den framtida stadsbilden.

Andra pris går till förslaget ”Permanent”

Linnéa Holmberg, Arkitekt SAR/MSA, Karl Zetterholm, Arkitekt MSA.
Medarbetare: Ingrid Westermark, Arkitekt, Eric Holmberg, Ljusdesigner
En prissumma om 150 000 kronor utges i andra pris.
Klicka här för att se hela tävlingsbidraget "Permanent". Pdf, 13.5 MB.

Tredje pris går till förslaget ”Ringar på vattnet” (Y)

Henrik Sagen, A09 Arkitekter, Frida Alexanderson, A09 Arkitekter
En prissumma om 75 000 kronor utges i tredje pris.

Klicka här för att se hela tävlingsbidraget "Ringar på vattnet Y". Pdf, 8.2 MB.

Hedersomnämnande

Juryn har även gett följande tre förslag (utan inbördes ordning) hedersomnämnande. Vardera förslag får en prissumma om 25 000 kronor:

Hedersomnämnande till förslaget "Krusningen"

Eke Wondaal, Hampus Berndtson
Här ser du hela tävlingsbidraget "Krusningen". Pdf, 16 MB.

Hedersomnämnande till förslaget "Symbios"

Rabbe Tiainen, HELST Ab. Medarbetare: Jens Rasmussen, HELST Ab
Här ser du hela tävlingsbidraget "Symbios". Pdf, 7 MB.

Hedersomnämnande till förslaget "Ämbar"

Norell/Rodhe Arkitektur AB: Einar Rodhe, Arkitekt SAR/MSA, Daniel Norell, Arkitekt SAR/MSA, Aron Fidjeland, Arkitekt.
Klicka här för att se hela tävlingsbidraget "Ämbar". Pdf, 15.4 MB.

Svampen fortsatt viktig för Örebro

Örebros vattentorn Svampen, gestaltat av Sune Lindström, är världsvitt omskrivet. Det togs i bruk 1958 som högreservoar i Örebro stads vattenledningsnät.

Sedan dess har Örebros befolkning vuxit snabbt och Svampens kapacitet räcker inte till att ensamt försörja örebroarna med vatten. Tornet och dess reservoar är efter 65 år i örebroarnas tjänst i behov av en renovering och når i dagsläget inte upp till den säkerhetsnivå som krävs idag.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se