Gå till innehåll

I Östra Ringstorp ska ca 100 nya bostäder byggas i form av flerbostadshus och stadsvillor. Örebro kommun har under hösten/vintern 2022 markanvisat området till två byggaktörer.

Kortfakta om Östra Ringstorp

Läge: Området är beläget cirka 2,5 km norr om Örebro centrum.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen år 2018.

Tidplan: Markanvisning avslutad.

Antal bostäder: Cirka 100.

Byggnadstyper: Flerbostadshus i fem våningar samt stadsvillor i tre våningar.

Infrastruktur: Fullt utbyggt med gata och park.

I området finns två nya tomter: en för flerbostadshus i fem våningar och en för stadsvillor i tre våningar. Under hösten 2022 har byggaktörer haft möjlighet att lämna in intresse för byggnation på tomterna. De vinnande förslagen redovisas nedan.

Med aspekter som byggnation med trästomme, intressanta fasader med förskjutningar, genomsiktlighet i bottenvåningen och trevliga gårdsmiljöer har Asplunds Fastigheter valts ut för byggnation av lamellhusen på östra sidan om Korpralsgatan. De har i sin intresseanmälan visat god hänsyn till platsen. Deras ambitioner om att göra minimal påverkan på naturmarken och spara vegetation inom kvartersmarken ger goda förutsättningar för att skapa boendemiljöer som lever upp till detaljplanens vision om ”hus i natur”.

Digital skiss över lamellhus.

Bildkälla: White arkitekter.

Med ett genomtänkt och intressant koncept för ägarlägenheter har Innobo valts ut för byggnation av stadsvillorna på västra sidan om Korpralsgatan.

Stadsvillornas utformning med träfasader och gröna släpp mellan byggnaderna passar väl in på platsen.

Med en integrerad parkeringslösning och generösa uteplatser visar förslaget på goda boendekvalitéer.

Digital skiss över villor i grönt område.

Bildkälla: AART.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se