Gå till innehåll

Tamarinden ska bli en stadsdel där innovation, energidelning och goda livsmiljöer är ledorden.

Det är Örebro kommun tillsammans med de fem byggaktörerna CMRF Tamarinden PropCo, Peab Bostäder, ÖrebroBostäder, Magnolia och Tornet som planerar och förverkligar Tamarinden.

Ett innehållsrikt projekt som varierar skala och innehåll men håller ihop helheten med ett genomgående formspråk där grönmålade träpaneler och solcellsoptimerade tak sätter prägeln. Projektet innefattar bland annat en förskola, smarta lösningar för hållbart resande som samlas i kvarterets mobilitetshubb och en fullspäckad och ambitiös gårdsutformning. Tamarindens gemensamma energisystem kompletteras i projektet med ett flexibelt värmesystem som möjliggör lagring och återvinning av energi i ett geolager.

Läs mer om Tornet och Tamarinden här

Tornet, White arkitekter

Tornet, White arkitekter

Gårdsmiljö Tornet, White arkitekter

Gårdsmiljö Tornet, White arkitekter

Peab Bostad har tilldelats sin markanvisning sommaren 2023 och är för närvarande i ett förstudieskede där de arbetar för att utveckla sitt projekt.

Deras förslag innehåller kollektivboende och radhus, vilket är boendeformer som inte finns i Tamarinden sedan tidigare. De har även visat på kvalitéer i sitt förslag såsom en kvartersstruktur som skapar ett harmoniskt möte med Tamarindvägen, ett lusthus som bidrar till livet mellan husen samt en intressant gestaltning som anspelar på projektets hållbarhetstänk.

I Tamarinden är Peab redo att ta nästa steg i det pågående klimatarbetet och visar på en tydlig vilja att vässa verktygen extra i projektet.

Det självklara huvudfokuset i projektet är samverkan med övriga byggaktörer för att kunna producera, lagra och dela energi.

Visionsbild Peab,FOJAB arkitekter.

Ett projekt som slingrar sig tvärs över Tamarindvägen och anknyter tydligt till områdets formspråk. Projektet uppvisar en karaktäristisk och iögonfallande arkitektur med en variation i formspråk och materialval.

Gårdsmiljöerna har en inriktning på sociala värden och de två gårdarna knyts ihop med en grönskande pergola som korsar Tamarindvägen. Ett mobilitetskoncept som sätter cykeln först och ett flexibelt system för återvinning av spillvatten bidrar till att göra projektet till en viktig del av Tamarindens identitet som en smart och framåtriktad stadsdel.

Magnolia, Sandell Sandberg Arkitekter

Magnolia, Sandell Sandberg Arkitekter

Gårdsmiljö, Magnolia, Sandell Sandberg Arkitekter

Gårdsmiljö, Magnolia, Sandell Sandberg Arkitekter

Ett projekt med en central roll både geografiskt och i Tamarindens funktion som pilotprojekt för energianvändning och delning av energi. Här placeras hjärtat i Tamarindens energidelningskoncept. Projektet har ett tydligt och genomgående formspråk som återfinns på såväl byggnader som gårdsmiljöer och understryks med en högre accentbyggnad.

Gårdsmiljöerna har ett fokus på social samvaro och lek, som även kompletteras med en generös odlingsträdgård som kommer hela området till del och innehåller bland annat permakulturodlingar och konst.

Läs mer om ÖrebroBostäder och Tamarinden här

ÖBO, Sweco

ÖBO, Sweco

Gårdsmiljö, ÖBO, Sweco

Gårdsmiljö, ÖBO, Sweco

En markör för områdets västra entré med platsskapande funktioner i bottenplan som välkomnar besökare, skapar möjligheter till ett enkelt och hållbart resande och bjuder in till liv och rörelse. Byggnaderna är utformade med strama men omsorgsfullt utformade tegelfasader som växelvis kontrasteras med träfasader. Husens placering skapar plats för en öppen och södervänd gårdsmiljö som fylls med en lummig grönska med fokus på ekosystemtjänster och artrikedom. För att reducera energianvändningen förses projektet även med ett solvärmebaserat system som möjliggör återvinning och optimering av husens värmeanvändning

CMRF Tamarinden PropCo. Illustration: Marge Arkitekter

CMRF Tamarinden PropCo. Illustration: Marge Arkitekter

Gårdsmiljö, CMRF Tamarinden PropCo: Illustration: Marge-Arkitekter

Gårdsmiljö, CMRF Tamarinden PropCo. Illustration: Marge-Arkitekter

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se