Gå till innehåll

Biogasproduktion är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och göra det till användbara miljövänliga produkter – biogas och biogödsel. Biogas kan ersätta fossila bränslen och på så sätt minska växthusgasutsläppen.

Allra störst klimatnytta gör biogasen som fordonsgas genom att ersätta bensin och diesel, samtidigt som det ger minskade luftföroreningar i städerna. Genom biogödseln återförs viktiga näringsämnen till marken, kretsloppet sluts och resurskrävande handelsgödsel kan ersättas.

Illustration över biogassystemet.Förstora bilden

Illustration: Energigas Sverige och Nationell Biogasstrategi. Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Idag vet vi att biogasen berör mer än hälften av Sveriges nationella miljömål och samtliga av FNs globala hållbarhetsmål. Den kan bidra till en hållbar avfallshantering, hållbar livsmedelsproduktion, lokala kretslopp av näringsämnen, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, försörjningstrygghet gällande energi och livsmedel, lokala arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter samt export av teknik och kunnande.

Såväl EU som den svenska regeringen har pekat ut övergången till en cirkulär ekonomi som en viktig väg framåt. Vi måste sträva efter ”att göra mer med mindre” . Detta kräver ett bättre helhetstänk, där vi löser mer än ett problem samtidigt, och maximerar utkomsten av investerade resurser. Det svenska biogassystemet är ett bra exempel på just detta.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Biogas

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se