Gå till innehåll

Med lastbilar som drivs klimatsmart på biogas tillverkad i Örebro löser Närkes godstransportörer flera utmaningar. Bättre arbetsmiljö, renare avgaser och rent klimatsamvete.

Örebro kommun strävar efter att skapa ett hållbart sam­hälle och vara en klimatneutral kommun till 2045. Genom att använda förnybar biogas som drivmedel i våra fordon bidrar vi till att sänka utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen.

Biogas Östs folder "Gasfordon 2021".

Biogasen produceras av avloppsslam, kommuninvånar­nas matrester och restprodukter från jordbruks- eller livs­medelsindustrin. Det är ett bra sätt att ta tillvara på lokala resurser som dessutom genererar lokala arbetstillfällen och gör oss mindre beroende av importerat bränsle.

Att investera i ett gasfordon är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön och klimatet. Biogas är ett kostnadseffek­tivt drivmedel som passar i allt från busstrafik, sopbilar, lokal distribution och personbilar.

Du kan läsa mer om vilka biogasfordon som finns på marknaden i dag i Biogas Östs folder "Gasfordon 2021".

Leende kvinna i förarhytt.

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för er

Angelika Kvillebäck.

Angelika Kvillebäck
Affärsutvecklare

Telefon: 019-21 50 09
E-post: angelika.kvilleback@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Biogas

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se