Gå till innehåll

Vi producerar och säljer biogas. Biogasen utvinner vi från avfall som avloppsslam, matavfall och våra nedlagda deponier, som sedan används som drivmedel till våra stadsbussar till exempel och till industrin istället för fossil energi. Bra va?

Flygbild över gasverk.

Vårt uppdrag är att skapa möjlighet för fler att använda sig av biogas och påskynda övergången till ett mer hållbart och fossilfritt Örebro.

Så levereras vår biogas till dig – de två smarta gasnäten

Eftersom vi distribuerar biogas via ledning så sparar vi både utrymme på vägarna och bränsleförbrukning som annars skulle behövts för distributionsbilar.

Vi har två biogasnät. Ett gasnät till industrin för att ersätta gasol, eldningsolja och naturgas med hållbar energi. Det andra gasnätet går till tankstationer för drivmedel. Vilket genererar en minskad klimatpåverkan och behov av fossila bränslen. Visst är det smart!

I Örebro kommun finns två anläggningar som producerar och förser den lokala marknaden med biogas. I Skebäcks reningsverk rötas slam från det vi spolar ned i toaletterna och vid Atleverket används lantbruksavfall och biprodukter från livsmedelsindustrin.

Totalt finns det kapacitet att producera 70 GWh fordonsgas, vilket motsvarar cirka 7 miljoner kubikmeter fordonsgas som levereras på gasledning till de anslutna tankstationerna i Bettorp, Gustavsvik och bussdepån i Bettorp. Det ersätter ungefär lika många kubikmeter fossila bränslen.

Från deponier vid Venan och Atle utvinner vi även biogas som levereras till USÖ där den förbränns i en gaspanna och ångan används i sjukhusets steriliseringsprocess.

Övriga produktionsanläggningar i regionen

I Karlskoga finns det även en biogasanläggning (samrötningsanläggning) med en kapacitet att producera 50 GWh biogas/ år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. Anläggningen använder matavfall från bland annat Örebro kommun, energigrödor och naturgödsel som produktion av biogas. Tillsammans med denna gas och gasen från Skebäcks reningsverk förser det i slutändan Örebros stadsbussar med fordonsgas.

Kumbro är en kommungemensam bolagskoncern som ägs av Örebro och Kumla kommuner. Kumbro har i uppdrag att underlätta arbetet med hållbarhetsfrågor och bidra till att städerna kan kan vara självförsörjande på förnybar el.

Läs mer om Kumbro.

Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett samägt bolag av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Produktionsanläggningen ligger i Gottebol i Karlskoga och har kapacitet att producera 50 GWh fordonsgas per år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. Restprodukten biogödsel sprids på odlingsmarkerna vår region och bidrar till en hållbar matproduktion.

Som kommuninvånare bidrar du till produktionen av biogas genom att källsortera ditt matavfall. På anläggningen används matavfall från Karlskoga, Örebro, Kumla, Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Hällefors och Karlstad. Avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin används också som råvara.

Läs mer om Biogasbolaget i Mellansverige.

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för er

Angelika Kvillebäck.

Angelika Kvillebäck
Affärsutvecklare

Telefon: 019-21 50 09
E-post: angelika.kvilleback@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Biogas

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se