Gå till innehåll

Vill du eller ditt företag ligga i framkant vad gäller smart teknik? Är ni intresserade av att ingå i Örebros världsledande modell för att minska klimatpåverkan från transporter, tillverkningsindustri och restauranger? Då har du kommit rätt.

Bil och rapsfält

Varför har Örebro satsat så hårt på att bli en biogaskommun?

För att tekniken ger unika möjligheter att minska sin klimatpåverkan.

Vad innebär det för företag verksamma här?

Att företag i Örebro har samma unika möjligheter att placera sig i absolut framkant vad gäller ledarskap inom hållbarhet och klimatpåverkan.

Biogastekniken är lika smart som sol och vindkraft. Ännu smartare, faktiskt.

Alla människor, och alla djur på gårdar behöver äta. All produktion av livsmedel som växtodling, mejerier, renserier för fisk, slakterier men även pappersbruk ger upphov till restprodukter. Det bästa sättet att ta hand om det avfallet är att behandla det i kammare med bakterier, jämförbara med våra magar. Processen förvandlar på några veckor avfallet till två mycket värdefulla produkter. Ekologisk gödsel och biogas. En produktion som är oberoende av om det är dag eller natt, vind eller stiltje. Och, vars produkter till skillnad från el kan lagras tills de behövs.

Vid avloppsrening behandlas det vi spolar ner i toaletten på samma sätt, och det gäller även gödsel från både kor och grisar: allt kan på några veckor göras om till biogas.

Örebros biogasanläggningar minskar på så sätt klimatutsläpp från avloppsvatten och från det matavfall som hushåll, restauranger och livsmedelsindustri sorterar. Men, inte nog med det. Den biogas som samlas upp vid återvinningen av avfallet ger kommunens företag tillgång till en unik produkt. Lagringsbar energi som används som ersättning för fossila bränslen i bilar, bussar och lastbilar, men som fungerar precis lika bra som ersättning för gasol både i restaurangspisar, utevärmare och industriella tillämpningar, något Örebrotvätt utnyttjat till fullo.

Biogas är guld värt för ett smartare Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Biogas

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se