Efterfrågan på biogas inom industrin ökar - pappersbruket i Lilla Edet har nu ställt om till biogasdrift

I Lilla Edet har man tillverkat papper i 140 år och idag finns Essity Edet bruks produkter i stora delar av världen. Genom åren har man jobbat hårt för att öka det cirkulära tänket i produktionen och nu är man på väg att ta sista steget till att bli första helt fossilfria pappersbruket – med hjälp av biogas.

Två bilder, en på en biogasbil och en på ett pappersbruk.

Gasleverans till Lilla Edets pappersbruk (till vänster). I pappersbruket produceras mjukpappersprodukterna Edet och Tork (till höger).

Pappersbruket i Lilla Edet är idag en del av Essity, ett globalt bolag med tillverkning och försäljning i alla världsdelar. Totalt har koncernen 46 000 anställda, varav 400 i Lilla Edet där de tillverkar mjukpappersprodukter som hushållspapper och toalettpapper under varumärket Edet och Tork.

Miljöambitionerna är höga och omställningen till en hållbar produktion har pågått under många år.

– Det finns en cirkulär tanke i hela företaget. Vår huvudsakliga råvara är returpapper, och vi använder restprodukter från den processen i flera led, det blir till ånga för torkning av papper i pappersmaskinerna, fjärrvärme, el och byggnadsmaterial. Att med hjälp av biogas nu bli fossilfria är en del i det arbetet, säger Gunnar Johansson, kvalitets- och miljöchef på Essity i Lilla Edet.

Pappersbruket har en egen förbränningspanna, där rester från papperstillverkningen blir till ångkraft som används i produktionen, el, och fjärrvärme. Det avfall som sedan blir kvar efter förbränningen används till exempel som konstruktionsmaterial vid byggen av skogsvägar, jordbrukskalkning eller asfaltsproduktion.

– Biogassatsningen är den sista pusselbiten för att bli helt fossilfria. Det reducerar koldioxidutsläppen med 9 000 ton per år, vilket är i stort sett allt vi har nu. För mig är det häftigt att få vara med och ta det här sista steget, säger Gunnar som arbetat 42 år på bruket.

Idag sker värmeproduktionen främst med hjälp returfiberslam och returflis men också till viss del med naturgas, och det är den som nu ska bytas ut mot biogas.

– Egentligen blir det bara att byta en sorts gas mot en annan rakt av. De första testerna vi gjort nu har varit lyckosamma, så allt tyder på att det kommer bli ett smidigt byte, fortsätter Gunnar.

Man är övertygad om att det kommer vara en konkurrensfördel i framtiden att de nu blir först i världen som fossilfria inom mjukpappersindustrin, även om den huvudsakliga drivkraften egentligen är något mycket större.

– Någon måste vara pionjär och gå före, för att vi ska hitta ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar. Men det är viktigt att var och en tänker igenom sin situation och ser vilka lösningar de kan göra för att rädda världen helt enkelt. Vi har ju inget annat val, avslutar Gunnar.

Fakta Essity Edets bruk

  • Essity är ett globalt företag inom hygien och hälsa, de har försäljning i 150 länder och tillverkning i alla världsdelar. Totalt har bolaget 46 000 anställda.
  • Råvaran för papper på Edets bruk är 85 procent returfiber och 15 procent nyfiber.
  • Lilla Edets pappersbruk har 400 anställda och tillverkar toalett- och hushållsrullar, jumbotoarullar, torkrullar och handdukar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: