”Biogas är en del av vår fossilfria energimix.”

– Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups

Spendrups, det över 100-åriga bryggeribolaget med koppling till vackra Bergslagen och Örebro län har hållbarhet högt uppe på agendan. Med över tusen anställda och en tillverkning på cirka 400 miljoner liter dryck per år har Spendrups som mål att ha en fossilfri produktion och fossilfria inrikestransporter 2025. Redan idag är energiförsörjningen i Grängesberg fossilfri och Spendrups sina egna lastbilar på fossilfritt bränsle.

Leende kvinna.

Tillverkningen av öl, cider, läsk och vatten står aldrig still hos Spendrups. I Grängesberg finns en av företagets tillverkningsanläggningar där man sedan 2018 använder biogas från restströmmar i produktionen till att producera hus- och processvärme. Under 2020 genererades 1 300 Megawattimmar (MWh) berättar Spendrups hållbarhetschef Anna Lidström.

Hur kommer det sig att ni började med biogas?

Att jobba cirkulärt är viktigt för oss. Sedan 2015 har vi använt restprodukten drav som biobränsle i bryggeriet, och sedan några år tillbaka har vi också börjat använda biogas som kommer från vår avloppsrening. Spendrups är skyldiga enligt gällande miljölagstiftning att för-rena Spendrups avloppsvatten innan vi släpper det vidare till kommunens reningsanläggning. Avloppsvattnet innehåller inget speciellt farligt, men det handlar om stora mängder och i processen bildas biogas. Biogasen är en liten del av den totala energimixen, under 2020 stod den för 1 procent, men ett fossilfritt bränsle som vi skapar på egen hand. Vi arbetar också kontinuerligt med att öka nyttjandegraden av biogasen.

Vad är er erfarenhet av biogasdrift? Hur funkar det?

Vi har haft en del avbrott i gasförsörjningen och har därför investerat i åtgärder för stabilare drift. Under 2020 byggde vi ett gaslager, en biogasballong som är tolv meter hög med en volym på 400 kubikmeter. Där samlas gasen, och tack vare en biogasledning kan vi nu kontinuerlig elda gasen och producera fossilfri hus- och processvärme till bryggeriet. Nu är dessutom hela biogasanläggningen uppgraderad vilket innebär god driftstabilitet och förbättrade förutsättningar att nå målet att minska vår användning av fossil energi och samtidigt blir mer självförsörjande.

Finns det planer på att använda biogas inom andra delar av produktionen eller distributionen?

På Spendrups arbetar vi också med att ställa om till förnybara drivmedel i våra transporter. Idag använder vi förnybar diesel, så kallad HVO, men gasdrift är intressant för framtiden. Mellan Grängesberg och Göteborg kör vi två lastbilar på gas och det kan bli fler på sikt.

Fakta om Spendrups

  • Restprodukten drav ersätter fossil olja.
  • Spendrups utvinner biogas från avlopp- och restströmmar i Grängesberg.

Senast uppdaterad:

Publicerad: