Gå till innehåll

Informationen på våra webbplatser finns i huvudsak på svenska.

Översättning till andra språk via webbläsaren

Om du vill ta del av informationen på webbplatsen på andra språk än svenska kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. Örebro kommun tar inte ansvar för översättningens riktighet.

If you want to translate web pages, we recommend that you use a browser with built-in translation support. The Municipality of Örebro cannot take responsibility for the accuracy of the translation when you use built-in support.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karlslund

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se