Gå till innehåll
  • Start
  • / Rekrytering VA i Örebro

Här kan du läsa om hur det är att jobba på Vatten och avlopp i Örebro kommun.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster utannonserade.

Utvecklas hos oss

Hos oss ska du känna dig välkommen i gänget från dag ett. Här får du en bra introduktion, kompetensutveckling och tillgång till senaste tekniken inom VA-området.

Att jobba i en kommun ger en långsiktighet och ett helhetsperspektiv i arbetet. Vi bygger inte bara staden, vi förvaltar den också och du blir en viktig del av den helheten. För att hantera VA-frågorna på ett klokt och effektivt sätt jobbar vi tillsammans i team för att nå våra mål. Du delar med dig av din kompetens, samtidigt som du får massor av ny kunskap från oss.

Här kan du läsa om hur det är att vara anställd i Örebro kommun.

Här kan du läsa om hur det är att jobba och bo i Örebro.

Leende man som hukar sig ner framför en bil.

Örebro - en växande kommun

Örebro är Sveriges sjunde största kommun vilket vi på VA märker av! Samtidigt som befintliga ledningar behöver förnyas, växer staden och vår verksamhet utvecklas därefter. Vi bygger en ny vattenreservoar med dubbelt så stor kapacitet och Vättern utreds som eventuell framtida råvattentäkt. Vi bygger också ut anslutning till det kommunala VA-nätet från flera bostadsområden på landsbygden. Som våra medarbetare säger: Jobbet är varierande!

Klimatet förändras

Risken för kraftiga regn som ger stora vattenmängder och översvämningar ökar. Samtidigt är vattenförsörjningen också en utmaning där mer torka förutspås. Vi förbereder oss för att ha koll på ledningsnätet, modellera och förutse tänkbara scenarion.

Vi är med i stadsbyggnadsprocessen där vi bland annat bidrar till smart dagvattenhantering och dimensionerar för att kunna hantera större regn. I en växande stad krävs gemensamma och kloka lösningar kring avledning, naturliga diken, upphöjda cykelbanor och nyanlagda parker som dagvattenmagasin. Tillsammans med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen lyfter vi blicken utifrån hela stadens funktion och tillväxt.

Tekniken utvecklas

Vi jobbar hårt med att sänka energikostnaderna och bedriver ett intensivt uppströmsarbete för att identifiera och minska kemikalieutsläppen. Vi har ett toppmodernt laboratorium ackrediterat för såväl kemisk som mikrobiologisk analys. Vi vill vara i framkant när det gäller teknikutvecklingen och jobbar hela tiden med förbättringar som förenklar vår vardag. Till exempel kan personalen ute i fält direkt i mobilen arbeta med inrapportering samt ta del av kartverk och databasinformation.

Välkommen med din ansökan när vi söker nya kollegor!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se