Gå till innehåll

Innan du börjar arbeta inom vissa verksamheter inom Örebro kommun behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Här kan du läsa vad som gäller inom olika områden.

Registerkontroll inom barnomsorg och skola

För att börja arbeta eller praktisera inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet krävs att du visar upp registerutdraget “Utdrag för arbete inom skola eller förskola”, RPS 442.5, som du begär ut på Polisens webbplats.

Beställ ditt registerutdrag på Polisens webbplats

Registerkontroll inom Socialförvaltningen

För att börja arbeta eller praktisera inom Socialförvaltningen krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Det gäller för vård- och omsorgsboende, hemvård, funktionsstöd och inom vissa delar av Individ- och familjeomsorgen.

För tjänst riktad mot vuxna begär du ut registerutdraget ”Kontroll av egna uppgifter ur belastningsregistret”, RPS 442.3.

För tjänst riktad mot barn med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet begär du ut registerutdraget “Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet)”, RPS 442.9.

För tjänst på HVB-hem begär du utdrag från belastnings- och misstankeregistret Utdrag för arbete på HVB-hem".

På Polisens webbplats hittar du mer information och kan beställa de olika belastningsregisterutdragen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se