Gå till innehåll

Hej student, kul att du hittat hit! Vi, som tar hand om en växande kommun där utmaningarna och möjligheterna är många, har nämligen en mängd valmöjligheter för dig som är intresserad av att göra praktik eller exjobb hos oss. Kanske börjar just din karriär här?

På Örebro kommun är vi måna om att hela tiden utveckla vår verksamhet och våra processer, så att de vi finns till för kan få en enklare vardag. Vi tror att du som är student är en viktig del i det arbetet.

Söka praktik hos oss

Vi erbjuder praktikplatser till dig som studerar på högskola eller universitet. Genom att praktisera hos oss får du djup inblick i vår verksamhet och i det område som du utbildar dig inom. Här får du möjlighet att självständigt ta dig an uppdrag med stöd från en utsedd handledare och utveckla dina teoretiska kunskaper i en lärande miljö.

Du söker praktik genom att fylla i intresseanmälan längre ner på sidan. Fyll i dina uppgifter i formuläret och välj det område som du vill göra din praktik inom. När din ansökan kommit in till oss kommer vi att kontakta dig.

Ibland publicerar vi en annons där vi söker efter en praktikant till någon av våra verksamheter, då hittar du dem här:

Just nu finns inga praktikplatser listade.

Examensarbete

Dags att skriva examensarbete? Vi uppmuntrar nya perspektiv och vill gärna höra dina idéer för att utveckla vår verksamhet. Ge oss förslag på en ide eller ett område där du vill göra ett examensarbete här nedan, så återkommer vi till dig.

Ekonomi

Inom ekonomifunktionen ger medarbetarna stöd till kommunens nämnder och verksamheter gällande tex. fakturor, löneredovisning, bokslut, banktjänster och strategiska, ekonomiska beslut. Ger även stöd gällande redovisning samt arbetar med inköp och upphandling.

Här jobbar controllers, ekonomer, ekonomiadministratörer, systemekonomer, upphandlare, samordnare m.fl.

Funktionsstöd

Stödjer personer med funktionsnedsättning i sin dagliga livsföring för att ge dem så bra livskvalitet som möjligt utifrån sina behov och förutsättningar. Vi arbetar utifrån tre lagstiftningar, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten omfattas av Grupp- och servicebostad, Barn och ungdomsverksamhet, Daglig verksamhet, Social psykiatri samt Personlig assistans. I din ansökan ange vilket område du är intresserad av.

I våra verksamheter arbetar boendestödjare, handledare, fritidsassistenter och olika pedagogfunktioner på enhets-, verksamhets- samt övergripande nivå.

Ange i formuläret vilket område du är intresserad av praktik eller examensarbete inom.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för gymnasial utbildning, vuxenutbildning, försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor.

Ute i våra verksamheter jobbar lärare, socialsekreterare, arbetskonsulenter och instruktörer. Centralt i förvaltningen jobbar vi bland annat med analys och planering, uppföljning och utvärdering.

Just nu tar vi inte emot fler ansökningar.

Om du är intresserad av praktik i någon av våra verksamheter ber vi dig att kontakta dem direkt. Centralt i förvaltningen har vi för närvarande inga lediga praktikplatser att erbjuda, och kan därför nte ta emot praktikanter förrän tidigast hösten 2023.

HR

På HR ger medarbetarna stöd inom personal- och arbetsgivarfrågor till kommunens övriga verksamheter. Det innefattar bland annat rekrytering, kartläggning, löneadministration, arbetsgivarvarumärke och stöttning i personalfrågor.

Här arbetar vi i roller som HR-specialist, HR-strateg, HR-konsult, löneadministratörer och HR-administratörer.

Kansli och informationsförvaltning

Inom Kansli- och informationsförvaltningsavdelningen arbetar medarbetarna med nämndadministration, ärendehantering och utredningsarbeten. De stöttar kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag med juridisk rådgivning och agerar ombud för kommunen i domstol. På Stadsarkivet, som också ingår, säkerställer medarbetarna att allmänna handlingar hanteras korrekt.

Exempel på roller inom avdelningen är informationssäkerhetsspecialist, nämndsekreterare, registrator och planerare.

Kommunikation

Inom kommunikationsfunktionen arbetar medarbetarna med att ge stöd i informations- och kommunikationsfrågor till kommunens övriga verksamheter. De ansvarar även för kommunens övergripande kommunikationskanaler såsom webb, intranät och sociala medier.
Även kommunvägledning ingår.

Vanliga roller inom området är kommunikationsassistent, kommunikatör, kommunikationsstrateg, webbredaktör, webbstrateg, produktionsledare och grafiker.

Kultur och fritid

Inom kultur och fritid arbetar medarbetarna för att ge örebroare ett rikt kultur och fritidsliv. Här ingår verksamheter som t.ex. bibliotek, Kulturskolan, kulturkvarteret, Örebro konsthall, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Medarbetarna arbetar som fritidskonsulenter, fritidsledare, administrativ samordnare, kultursekreterare, planerare, bokningskonsulent och bibliotekarie.

Miljöavdelningen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen utövar tillsyn av verksamheter i Örebro kommun, allt ifrån serveringstillstånd hos restauranger till miljöfarliga utsläpp hos verksamheter. Här ingår miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelstillsyn och lantmäteri.

De flesta av medarbetarna på Miljöavdelningen arbetar i rollen som miljö-och hälsoskyddsinspektör.

Säkerhet

Medarbetare som arbetar med säkerhet ansvarar för kommunens säkerhets- och försäkringsfrågor. De tar även fram regler och riktlinjer för säkerhetsarbetet och ansvarar för uppföljningen av dessa.

Här arbetar kuratorer, säkerhetssamordnare, säkerhetsstrateger och administrativa samordnare.

Statistik/samhällsutveckling

Inom Kommunledningsförvaltningen finns det en statistik- och analysfunktion som har till uppdrag att tillgodose kommunledningens och driftsförvaltningarnas behov av statistik samt ge stöd i att tolka och analysera statistik. Funktionen levererar underlag och analyser av statistik både internt och externt och ger även metodstöd i insamling, bearbetning och visualisering av statistik.

Här arbetar statistiker, planerare, projektledare och utvecklingsstrateger.

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad arbetar för att bygga och utveckla en hållbar stad. I uppdraget ingår översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, mark- och exploatering, naturvård, geodata, bygglov och kulturmiljövård.

Här finns en stor bredd av yrken och medarbetarna arbetar i roller som arkitekt, stadsplanerare, ingenjör, trafikplanerare, bygglovsingenjör, administrativa samordnare, administratör, förvaltare, kommunekolog, planerare och strateger.

Jag är intresserad av * (obligatorisk)
Välj om du är intresserad av praktik eller examensarbete hos Örebro kommun.
Jag är intresserad avHär väljer du det område inom kommunen som din praktik eller ditt examensarbete gäller.Här skriver du in den period din praktik pågår eller den tid du kommer att skriva ditt examensarbete.

T.ex. speciellt intresse inom området.
CV och/eller personligt brev (valfri)

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se