Gå till innehåll

Den här fortbildningen är för dig som jobbat en del med programmering och söker något nytt att sätta tänderna i.

Micro:bit är en liten microdator som kan programmeras med både blockprogrammering och textprogrammering. Vi fokuserar på blockprogrammering under denna fortbildning.

Vi provar på några enklare program och sen får ni möjlighet att utforska vidare med våra tutorials.

Centralt innehåll Lgr 22

  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se