Tilldelning av enhet till profil

Den här guiden visar hur du tilldelar enhet till profil.

Gå till: https://endpoint.microsoft.com

1. Välj Enheter och välj Registrera enheter.

2. Gå till Apple registrering och välj Token för registreringsprogram.

3. Välj skola i listan genom att klicka på skolans namn. Du kommer endast se de skolor som du administrerar.

4. Gå till Enheter, markera de enheter som ska tilldelas. Välj Tilldela profil.
Välj profil i menyn som kommer fram. Välj Tilldela.

För att byta profil på enhet så måste den fabriksåterställas/rensas.

Senast uppdaterad:

Publicerad: