Se närvarovarningar för barn i förskolan

Guiden visar hur du kan se i Tempus Nu om det finns barn som inte checkats in eller ut i tid.

1. Öppna personalmenyn och klicka på Närvarovarningar.

2. Du får då upp ett nytt fönster där du skriver din Pinkod.

Du ser då alla aktuella närvarovarningar. I den här vyn är tiden som varningen gäller markerad med rött. För att se telefonnummer till barnets vårdnadshavare, klicka på Visa kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: