Registrera barn på annan plats

Guiden visar hur du gör om du vill markera i Tempus Nu att barnen är på en annan plats, t.ex. på utflykt eller besöker biblioteket.

Som standard finns valet Annan plats, men det går även att lägga till egna platser som brukar besökas, ex. biblioteket eller ett speciellt utflyktsmål i skogen.

1. Klicka på Inställningar när du är i menyn.

2. Klicka på rubriken Egna utflyktsplatser, och sedan klickar du på Ändra.

3. Lägg till plats eller Ändra platser som det inloggade kontot har behörighet till.

4. Gå in på det aktuella barnen och klicka På annan plats. Eller gå in i Personalmenyn och välj Markera på annan plats. Du får då upp en ruta där du väljer plats, eller om barnet är tillbaka i ordinarie lokaler.

  • Om du väljer att markera Annan plats, kan du välja flera barn på en gång. Då visas en sol på barnets kort och platsen skrivs ut.

Denna bild ser vårdnadshavare som är inloggade i Tempus hemma om ett barn befinner sig på annan plats. De får ingen notifiering om detta.

Senast uppdaterad:

Publicerad: