MCSS/Appva mobil påfyllning av läkemedel

Den här guiden visar hur du använder MCSS/Appva för begäran om påfyllning av läkemedel.

Förutsättningar

 • Mobiltelefon/iPad med MCSS/Appva applikation
 • Personlig kod

Innehåll

 • Hur du begär påfyllning av läkemedel i originalförpackning m.m.
 • Sjuksköterskan kan se direkt i datorn att påfyllnad är begärd.
 • Det syns för nästa personal att påfyllning är begärd.

Sammanfattning:

 1. De läkemedel som kunden har i originalförpackning och som finns med att signera kan du enkelt begära påfyllning av. Det kan gälla salvor, ögondroppar med mera. Inte apodos eller dosetter. Dessa kommer ju automatiskt. Men salvor och ögondroppar tar ju slut olika När en insats är öppen ser du under instruktionstexten en ruta "begär påfyll".
 2. Tryck på den och på nästa lilla blå ruta.
 3. Du får en fråga om du vill begära påfyllning av aktuellt läkemedel.
 4. Vill du göra det så trycker du på gröna rutan.
 5. I samma stund syns det hos sköterskan att en påfyllning är begärd.
 6. Det syns också för nästa personal att det är gjort.
 7. Man kan inte begära påfyllning flera gånger.

Senast uppdaterad:

Publicerad: