MCSS/Appva iPad signera

Den här guiden visar hur översiktsbilden ser ut och hur man öppnar insatser. Den visar hur du signerar samt vilka val som finns.

Förutsättningar

 • Mobiltelefon med MCSS/Appva applikation 
 • Personlig kod

Innehåll

 • Hur du söker och väljer individ.
 • Hur du ser alla stående ordinationer.
 • Hur du ser en annan dags ordinationer.
 • Hur du utför en insats.
 • Hur det ser ut om det finns flera insatser.
 • De olika signeringsvalen, utfört, medskickad, delvis utförd och ej utförd.
 • Hur du signerar.

Sammanfattning

 1. Öppna MCSS appen och logga in.
 2. När du är inloggad så ser du alla dagens aktiviteter i kronologisk ordning.
 3. Välj en individ genom att trycka på individens namn eller du kan söka individer.
 4. För att söka, klicka på menyn upp till vänster. Skriv in personens namn.
 5. Tryck på den ordination du ska utföra.
 6. Är det flera insatser i denna ordination så ser du dem på vänster sida.
 7. Varje insats ska ha en instruktion som gäller för just den insatsen.
 8. Du har nu fyra val
 9. Medskickad: det kan vara uppgjort att personen tar medicinen själv men
 10. att du bara har i uppdrag att se efter så att den är tagen, då kan detta alternativ väljas.
 11. Det kan också vara att du lägger fram tabletter som kunden tar med sig för att ta senare
 12. Delvis utfört: kunden kanske bara tar delar av dosen, så ska detta alternativ väljas.
 13. Ej utfört: väljer du om insatsen inte blir utförd alls.
 14. I de fall du väljer delvis utfört eller ej utfört så kommer en ruta som talar om att du måste kontakta sköterskan för att rapportera avvikelsen.
 15. Du måste klicka på fortsätt för att komma vidare till signeringen.
 16. Utfört: är allt utfört enligt ordination så signerar du genom att dra med fingret över linjen med gröna pilarna nere till höger.

Senast uppdaterad:

Publicerad: