MCSS/Appva iPad försenade/missade insatser

Den här guiden visar hur det ser ut när det finns försenade/missade insatser och hur de signeras.

Förutsättningar

  • Mobiltelefon med MCSS/Appva applikation 
  • Personlig kod

Sammanfattning

  1. Varje insats har ett tidsintervall som den ska utföras inom.
  2. Detta intervall är satt av sköterska och är beroende på ordination och typ av insats.
  3. Om signeringen inte utförs inom detta intervall kommer det ses som en ej utförd insats och visas som en röd punkt framför kundens namn i översikten för dagens insatser.
  4. Det syns även i översikten på vald kund.
  5. Om du vet att du utfört en av de försenade insatserna så öppnar du den och signerar det du utfört.
  6. Det kommer synas i systemet att du signerat försent.

Senast uppdaterad:

Publicerad: