MCSS/Appva iPad ångra utförd insats

Den här guiden visar hur du ångrar en insats/signering som blivit fel.

Förutsättningar

  • Mobiltelefon med MCSS/Appva applikation 
  • Personlig kod

Sammanfattning

  1. Du kan alltid ångra det du signerat.
  2. Om kunden till exempel sagt nej till pulver för magen och du har signerat "ej given"
  3. men sedan ändrar sig och vill ha pulvret, så ångrar du "ej given" och signerar "given".
  4. Det kan ju också av misstag bli så att du signerar på fel person.
  5. "Ångra-knappen" ser du till höger när du har signerat.

Senast uppdaterad:

Publicerad: