MCSS/Appva admin översikt

Den här guiden visar översiktsbilden.

Förutsättningar

Dator, SITHS-kort och koden till SITHS-kortet. Åtkomst till det administrativa gränssnittet för arbetsterapeuter, sjuksköterskor, chefer, administrativ personal.

Sammanfattning

  1. I första rutan på översiktsbilden i MCSS kan du se om de finns några larm som indikerar att patienten inte fått sina insatser som ordinerats.
  2. I andra rutan på översiktsbilden i MCSS ser du vilka läkemedel som behöver beställas, dessa har omvårdnadspersonalen begärt påfyllning av via appen i telefonen/i Paden.
  3. Tredje rutan på översiktsbilden visar om det är dags att kontrollräkna personbunden narkotika.
  4. I fjärde rutan på översiktsbilden finns kalender. Där finns information om kommande aktiviteter på de patienterna i gruppen.
  5. Femte rutan i översiktsbilden visar hur mycket av insatserna som är signerade i tid. Diagrammet visar hur signeringen sett ut senaste veckan
  6. Om du trycker på, ”Fullständig rapport” så kan du också hitta rapport för längre tid tillbaka. I fullständiga rapporten kan man välja på olika datum och filtrera på olika insatser.
  7. Den kan även exporteras till Excel fil och skrivas ut.
  8. Man kan även se olika signeringsfrekvenser.
  9. I sista rutan visas delegeringar som är på väg eller har gått ut.

Senast uppdaterad:

Publicerad: