MCSS/Appva admin lägg till/ändra insatser

Den här guiden visar hur du lägger till eller ändrar insatser i en signeringslista.

Förutsättningar

Dator, SITHS-kort och koden till SITHS-kortet. Åtkomst till det administrativa gränssnittet för arbetsterapeuter, sjuksköterskor, chefer, administrativ personal.

För att lägga till eller ändra uppgifter kring en person gör du så här:

  1. Klicka på, "Boende".
  2. Välj personen som du vill lägga till eller ändra uppgifter om.
  3. Klicka på, "Ändra boendeuppgifter".
  4. Du kan nu ändra personuppgifter och profiluppgifterna.
  5. Här kan du till exempel kryssa i om patienten har risk för fall eller undernäring. Till exempel om patienten äter blodförtunnande eller har diabetes.
  6. Glöm inte att spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad: