MCSS/Appva admin filtreringsfunktion

Den här guiden visar hur du filtrerar på olika områden så du kan se hela Örebro eller bara 'din enhet' i MCSS/Appva.

Förutsättningar

Dator, SITHS-kort och koden till SITHS-kortet. Åtkomst till det administrativa gränssnittet för arbetsterapeuter, sjuksköterskor, chefer, administrativ personal.

Sammanfattning

  1. I MCSS finns ett filtreringsfunktion som ger möjligheten att välja grupp.
  2. Här kan du välja vad du vill se, bara ”din” grupp eller ett större område.
  3. Glöm inte att trycka på visa, annars fortsätter sidan vara ofiltrerad.
  4. OBS! Tänk på att när du ska hämta upp en medarbetare eller boende från en annan enhet, att du kan behöva ändra din filtrering.

Senast uppdaterad:

Publicerad: