Frånvaroanmäla barn i förskolan

Guiden visar hur du anmäler frånvaro i Tempus Nu för att markera att barnet inte finns på förskolan. Det behöver du göra om vårdnadshavare inte anmält frånvaron via Tempus hemma.

1. Klicka på barnets namn i Översikten.

2. Klicka på Frånvaroanmäl. Om du inte vet hur länge barnet ska vara borta så väljer du Endast idag. Annars klickar du på Frånvaroanmäl och fyller i de dagar barnet beräknas vara frånvarande.

Barnkortet blir då halvt ljuslila och halvt mörklila. Det visar att barnet är frånvaroanmäld. Helt ljuslila barnkort innebär att barnet har en schemalagd ledighet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: