Filtrera och sortera i översikten

Guiden visar hur du i Tempus nu filtrerar ut avdelningar och barn i förskolan du vill se ex. schema eller närvaro på.

1. Du ser nu en översikt, där alla barn som finns registrerade under förskolan visas. Klicka på de tre strecken till vänster.

2. Klicka sedan på Avdelningar och markera de avdelningar som du vill se.

3. Klicka på Filtrering, för att filtrera på det du söker efter. Ex. klicka i Närvarande för att filtrera fram de barn i översikten som redan finns på avdelningen.

4. Klicka på Sortering för att sortera fram de barn du väljer att se i översikten. Ex. Första schemalagda ankomst.

5. Klicka på Gruppera på avdelning för att få en bättre vy i Översikten över de du valt att sortera och filtrera på.

Senast uppdaterad:

Publicerad: