Checka in/ut barn i förskolan

Guiden visar hur du checkar in ett eller flera barn i Tempus Nu när de anländer till förskolan, och hur du checkar ut när barnet/barnen hämtas.

Checka in

1. Logga in i Tempus app och klicka på det aktuella barnets Barnkort i Översikten.

2. Klicka på Checka in. Barnet blir då incheckat och markeras med grönt på barnkortet.

Checka ut

1. Klicka på det aktuella barnets Barnkort i Översikten. Klicka på Checka ut. Barnets kort blir då vitt med en husikon i kanten.

Checka in eller ut flera barn samtidigt

1. Klicka på ikonen med tre prickar uppe till höger. Klicka sedan på Checka in/ut flera.

2. Markera de barn du vill checka ut genom att klicka på respektive barns Barnkort.

Checka flera-läget stängs automatiskt av om ingen rört skärmen på ett tag, detta visas genom den blå linjen som 'räknar ned'. Du kan även välja att klicka på Klar till höger i det blå fältet.

Checka ut alla

På vissa avdelningar eller förskolor kan det finnas behov av att checka ut alla barn samtidigt på en särskild avdelning eller i en specifik barngrupp.

1. Klicka på de tre strecken till vänster i Översikten.

2. Klicka sedan på Sortering från sidomenyn. Det är viktigt att endast de barn som ska checkas ut syns på skärmen.

3. Klicka sedan på de tre prickarna i högra hörnet och välj Checka ut alla.

4. Uppge din pinkod. Alla barn som visas på Översikten kommer nu automatiskt att checkas ut.

Pinkoden är en säkerhetsåtgärd för att hindra obehöriga att av misstag checka ut alla barn. Behöver du skapa en pinkod gör du det under Tempus admin/inställningar, se guiden Lägga in en pinkod i Tempus. Observera att detta går inte att ångra, så se till att rätt barnkort visas på översikten.

Senast uppdaterad:

Publicerad: