Checka av barn på säkerhetslista

Säkerhetslistan i Tempus använder du bland annat för att checka av barnen på förskolan vid t.ex. en utrymning.

1. Öppna personalvyn genom att klicka på de tre punkterna.

2. Välj sedan Säkerhetslista. Där får du uppge din pinkod. Läs mer i guiden Lägga in en pinkod i Tempus.

3. Välj vilken/vilka avdelningar som ska visas. Markera sedan de grå bockarna bredvid barnets namn så att dessa blir gröna.

  • Markeringen på den här vyn sparas bara lokalt på varje surfplatta och synkroniseras inte.
  • Observera att säkerhetslistan kan visa felaktig information om inte rätt uppgifter blivit registrerade av adelaansvarig på förskolan.
  • Om ett barn checkas in på en enhet som är offline kanske dessa inte synkats med den surfplatta du använder säkerhetslistan på.

Offlineläge

Tempus-appen fungerar för närvaroregistrering även offline, men ändringarna som görs sparas bara lokalt på enheten så länge den är offline.

När den sedan får uppkoppling igen skickas alla registrerade tider in till Tempus. Eventuella krockar behandlas i efterhand av förskolans egen tempusadministratör, till exempel om ett barn checkas in på skärmen som är offline och en annan skärm samtidigt.

Andra funktioner än närvaroregistrering fungerar inte offline, till exempel schemaläggning och att verifiera ändringar.

Om enheten är offline visas ett orange/rött fält längst upp i appen och en sammanfattning av antalet offlineändringar som väntar på att skickas till Tempus.

Dra för att uppdatera

Tempus Nu hämtar automatiskt de senaste uppdateringarna (t. ex. in-/utcheckningar och schematider) som gjorts av vårdnadshavare, administratörer eller på andra enheter.

Om en enhet inte hunnit hämta de senaste uppdateringarna kan du i alla vyer dra för att uppdatera, för att direkt få de senaste ändringarna.

Håll ner ett finger var som helst på skärmen, dra neråt och släpp så uppdateras vyn. Detta kan vara praktiskt om en avdelning använder flera enheter och du vill att en ändring som gjorts på en enhet direkt ska synas på de andra.

Senast uppdaterad:

Publicerad: