Ställa in RAM-tid och schemaläggsvarningar

Den här guiden visar hur du i Tempus admin ställer in eller ändrar ramtid och ställer in en schemaläggningsvarning till VH.

När en ny förskola skapas upp i Adela ställs inte ramtid in per automatik. Förskolans ramtid är tidsgränserna inom vilka vårdnadshavare kan schemalägga barn via appen Tempus hemma.

1. Klicka på Hantera och sedan Enheter.

2. Sök fram och klicka på den förskola (Skolor) du vill hantera ramtid för.

3. Scrolla ner till rubriken Ramtid och klicka på Redigera.

4. i rutan för Schemaläggning tillåten skriver du in tiden som förskolan har öppet.

Kl. 6-18 är standardtid för kommunens förskolor, men det är rektorn på respektive förskola som bestämmer tiden för enskild förskola.

Lämna rutorna för Helgschemaläggning tomma om inte din förskola har verksamhet på helgerna. Ikryssade gröna rutor betyder att vårdnadshavare kan schemalägga även på helgerna.

Sen schemaläggning

Passa även på att ställa in Sen schemaläggningsvarning. Detta ger en varnings pop-up till vårdnadshavare som lägger schema inom angett antal vardagar. De uppmanas att kontakta avdelningen och berätta om sina ändringar.

1. Scrolla till rubriken Sen schemaläggningsvarning.

2. Klicka i vita rutan och ange antal vardagar som gäller för att visa varningsmeddelande när vårdnadshavare lägger schema försent. I Örebro kommun är det 2 vardagar som ligger i grunden, men rektorn har det yttersta ansvaret.

3. Klicka sedan på Lås igen så att du kommer ur redigeringsläget.

Senast uppdaterad:

Publicerad: