Skriva ut en säkerhetslista

Guiden visar hur du under barnlistor kan skapa/skriva ut en säkerhetslista som du kan använda för att markera närvarande barn, ex. vid en utrymning.

1. Logga in i Tempus admin, gå till Barnlistor.

2. Klicka på Hämta för den Avdelning och vilken typ av lista du vill ha.

Säkerhetslista med telefon - Barnens namn, vårdnadshavares namn och mobiltelefonnummer.

Säkerhetslista - Barnens namn.

Kontaktlista - Barnens namn, vårdnadshavares namn, mobiltelefonnummer och e-postadress.

Exempel på Säkerhetslista.

Uppgifterna i listorna hämtas från Adela till Tempus, behöver ändringar göras så kontaktar du Adelaansvarig i din verksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: