Skapa en röd eller blå kalenderhändelse

En röd eller blå kalenderhändelse i Tempus admin markerar ett meddelande eller en låst händelse som inte kan schemaläggas av vårdnadshavare. Guiden visar hur du gör detta.

1. Välj fliken Kommunikation, sedan Kalenderhändelser.

2. Välj den förskola du vill se med hjälp av +.

3. Klicka på Skapa ny händelse.

4. Klicka på rullisten Välj enhet/avdelning(ar) för att välja de/den enhet händelsen ska gälla. Har man flera förskolor och en händelse som gäller på alla så kan du välja Alla förskolor i listan.

5. Fyll i övrig information enligt listan nedan.

  • Titel - Skriv en kort rubrik på händelsen
  • Beskrivning - Vid behov skriv kortfattat
  • Datum och tid - Vad som skrivs i rutan varierar beroende på om det gäller heldag, del av dag eller mer än en dag. Valet görs via kryssrutorna. Välj det datum och tid som händelsen ska gälla för.

6. Klicka i Typ av händelse

Blå – Vårdnadshavare kan schemalägga denna händelse som vanligt.

Röd – Vårdnadshavare kan inte schemalägga denna händelse. Om det redan finns schematider under den tiden som händelsen avser, tas de bort och vårdnadshavarna meddelas om detta via dess registrerade e-post.

Om en händelse av någon anledning tas bort eller ändras efter att den har skapats kommer schematiderna, som tidigare tagits bort tillbaka igen, och ett e-postmeddelande går iväg till vårdnadshavarna.

7. Klicka sedan på Spara händelsen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: