Skapa en rapportmall

Guiden visar hur du i Tempus admin skapar en mall för att ta ut rapporter.

Förutsättningar

Tempus admin fungerar bättre via dator och i webbläsare Google chrome eller nyare versioner av Edge.

Vilka flikar du ser i admin beror på vilken behörighet du har i Tempus.

1. Logga in i Tempus admin.

2. Välj Titta på och sedan Rapporter.

3. Klicka på Skapa tom rapport.

4. Fyll i fälten:

  1. Datum
  2. Avdelningar
  3. Delas med (Välj detta alternativ om du vill dela rapporten med någon annan)
  4. Innehåll

5. Välj Övriga data att lägga till i rapporten:

Textblock – är en förklarande text om detta behövs i rapporten.

Datablock – är ett urval där du väljer utifrån olika underrubriker:

  • Data – val som går att göra baserat på den data som finns i Tempus
  • Format – hur datan ska presenteras till höger i diagramformat
  • Tidsaxel – den tid data ska presenteras på

Gruppering – hur datan ska grupperas utifrån Totalt, Per enhet (förskola), Per avdelning och Per födelseår.

Tidsupplösning – endast standard i nuläget.

Veckodagar – hela veckan, endast vardagar eller helg.

5. När du fyllt i allt kan du välja att titta på Förhandsvisning.

6. Du ser då hur diagrammet kommer att se ut. Är du nöjd väljer du att Hämta till excel (1) eller Spara (2) rapporten.

7. Nu kan du arbeta med data i excelarket eller så väljer du att arbeta vidare med diagrammet i rapporten.

Senast uppdaterad:

Publicerad: