Skapa en gul kalenderhändelse

En gul kalenderhändelse i Tempus admin markerar en händelse som ska schemaläggas i god tid i förväg. Till exempel sommarlov, läslov, jullov. Guiden visar hur du gör detta.

1. Välj fliken Kommunikation, sedan Kalenderhändelser.

2. Välj den förskola du vill se med hjälp av +.

3. Klicka på Skapa ny händelse.

4. Välj om kalenderhändelsen ska gälla för en eller flera förskolor. (Vad du ser här beror på vilka kopplingar du har till vilka förskolor.)

5. Fyll i övrig information enligt listan nedan.

  • Titel - Skriv en rubrik på händelsen
  • Beskrivning - Detta fält är valfritt att fylla i
  • Datum och tid - Skriv mellan vilka datum och klicka i rutan om händelsen gäller för flera dagar
  • Typ av händelse - Klicka i den gula rutan (ska schemaläggas extra tidigt)
  • Frys schema - Om du inte vill att vårdnadshavaren ska kunna ändra barnets schema under tiden för händelsen
  • Tillåt ändringar - Om du vill att vårdnadshavare ska kunna ändra barnets schema under tiden för händelsen
  • Första informationen - Skriv in ett datum så får vårdnadshavare som ej schemalagt händelsen en påminnelse i veckan om att göra det via e-post.
  • Börja påminna - Skriv in ett datum, efter detta datum får vårdnadshavarna påminnelser varannan dag via e-post tills hela händelsen schemaläggs.
  • Ta bort alla lagda schema - Alla schematider raderas och vårdnadshavaren ska registrera om schematiderna
  • Skicka info till vårdnadshavare direkt - Alla vårdnadshavare med en korrekt e-postadress får en notis via e-post samt notis i Tempus Hemma appen direkt efter sparad händelse

6. Klicka på Spara händelsen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: