Skapa en förvald kalenderhändelse

En kalenderhändelse i Tempus admin markerar en särskild dag, till exempel då förskolan har stängt eller stänger tidigare. Guiden visar hur du skapar en ny kalenderhändelse.

Kalenderhändelser markeras med olika färg beroende på vilken typ av händelse det är:

  • Blå: Ett normalt meddelande. Ex. kom ihåg stövlar.
  • Röd: En låst händelse då vårdnadshavarna inte kan schemalägga. Ex. en planeringsdag.
  • Gul: En händelse som ska schemaläggas god tid i förväg. Ex. ett lov.

Välj en befintlig kalenderhändelse

1. Välj fliken Kommunikation, sedan Kalenderhändelser.

2. Välj den förskola du vill se genom att klicka dig fram med +.

3. Klicka på Skapa ny händelse.

4. Förvalt finns färdiga kalenderhändelser när förskolan vanligen har stängt. Klicka på ett datum för att välja det. Ex. Annandag påsk.

Det är en fördel att lägga in ex. kommande helgdagar i början av året, då finns dagarna där redan när vårdnadshavarna lägger sina scheman.

Händelsen fylls nu i automatiskt (om du valt en färdig händelse/helgdag).

5. Välj Enhet/avdelning(ar) där händelsen ska visas.

Här kan du välja Alla förskolor i listan om du har fler förskolor och ska lägga in helgdagar som gäller för alla.

6. Du får nu upp en säkerhetsruta, klicka Ja. Spara händelsen.

7. Klicka på Spara händelsen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: