Se närvarotabeller

Den här guiden visar hur du via Tempus admin kan inspektera scheman och se närvarotider i tabellform. Du kan välja att se hela avdelningar eller enskilt barn.

Visa platstabell - hela förskolan eller avdelning

1. Klicka på Visa platstabell.

2. Under rubriken Välj avdelningar klickar du i den förskola eller avdelning du vill se närvaro från. Använd + för att klicka dig fram till olika avdelningar.

Visa barntabell - enskilt barn

1. Klicka på Visa barntabell.

2. Välj sedan vad du vill visa genom de olika rubrikerna i rullistorna.

Senast uppdaterad:

Publicerad: