Se närvarorapport

Guiden visar hur du i Tempus admin ser Visa platsrapport och Visa barnrapport.

Visa avdelningsrapport

1. Klicka på Välj avdelning.

2. Välj datumperiod (1).

3. Klicka på Välj synliga kolumner (2). Här finns fler val att göra beroende på vilka data du vill få fram i tabellen, ex:

  • Avdelning, visar avdelningens namn. Här klickar du om du ska se _Avd Nya Barn
  • Placering från, visar när barnet har sitt startdatum
  • Ålder (idag), visar barnets ålder baserat på dagens datum.

4. Välj Nytt radfilter (1) för att skapa förinställda filtreringar. Välj vad du vill Filtrera på (2) och klicka Lägg till filter (3).

5. Klicka på Hämta till Excel för att se en sammanfattning av totaler och möjlighet att skriva ut de valda kolumnerna i en excelfil.

Barnrapport

1. Klicka på Barnrapport.

2. Välj barn genom att filtrera på Kategori, Område o.s.v. eller i fritextrutan (2). Klicka sedan på barnets namn (3).

Uppgifterna som kommer upp är per månad, men du kan välja vilket år eller månad du vill se närvaro från genom att ändra i kalendervyn.

I den här vyn ser du Närvarorapport och en tabell över den faktiska närvaron. Du kan ladda ner den till excel genom att klicka på Skriv ut. Du ser även en Sammanfattning längst ner på sidan.

  • S=Schemalagd
  • L=Ledig
  • X=Anmäld frånvaro

Senast uppdaterad:

Publicerad: