Hitta barn som erbjudits plats på förskolan

Guiden visar hur du i Tempus admin ser vilka barn/vårdnadshavare som tackat ja till en plats i aktuell förskola.

Obs. att endast behörigheterna/rollerna; Administratör och Rektor ser _Avd Nya Barn och dess uppgifter.

1. Klicka på Hantera och Barn.

2. Under Kategori väljer du Har framtida placeringar. Observera att om det finns barn med dagens datum eller tidigare som ännu inte fått avdelningsplaceringar så syns de inte här. Då väljer du istället att visa Alla nuvarande placeringar.

3. Välj sedan Enhet och Avdelningar (Avd Nya barn).

4. Under kategorin Barn kommer du nu se barnen vars vårdnadshavare har tackat ja till placering.

5. För att ta del av vårdnadshavarens uppgifter scrolla ner till rubriken Vårdnadshavare (Användare som kan schemalägga barnet i Tempus Hemma), och klicka på en av vårdnadshavarna.

Alternativ 2

1. Välj Titta på - Närvarorapport.

2. Klicka på Visa platsrapport.

3. Välj Avdelning, klicka på Förskolan där data ska finnas antingen hela förskolan eller via plustecknet klicka i vald avdelning _Avd Nya Barn.

Klicka på pilsymbolerna för att göra val på hur närvarorapport ska visas

4. Välj Datum.

5. Välj synliga kolumner (i bild visas Förnamn, Avdelning, Placering från, Placering till).

6. Under tabeller kan du klicka på Hämta till Excel (.xlsx) för att få datan i en excelfil.

Senast uppdaterad:

Publicerad: