Hantera extra registreringar

Den här guiden visar hur du hanterar extra registreringar i Tempus admin.

Extra registreringar är de registreringar som inte kunde sparas som normala in- eller utcheckningar. Dessa kan bland annat uppstå vid krockar i närvarotider, t.ex. ifall barnet checkas in på en skärm som saknar internetuppkoppling och även samtidigt checkas in på annan plats.

När en extra registrering uppstår syns en röd siffra vid Hantera och Notiser.

1. För att hantera flera extra registreringar på en och samma gång, klicka på Rensa föråldrade.

2. Ange ett datum för att ta bort alla registreringar äldre än det angivna datumet. 

3. För att hantera enskilda extra registreringar, klicka på siffran i tabellen för det barnet du önskar göra registreringen för.

4. En ny sida, Hantera – Närvaro, öppnas. Den extra registreringen markeras med orange färg och finns även längst ned på sidan under rubriken Extra registrering.

Se över vilken registrering som ska användas och klicka på Använd, längst till höger. Tiden byts då ut för den extra registreringen du valt att använda.

5. När ändringarna är klara, klicka på Töm listan, längst ned på sidan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: